Rodríguez Villarino

Associate Lecturer

Area of Methodology of Behaviour Sciences
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 297
rrvillarino@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01901 | Avaliación de programas socioeducativos

2nd term

 

Research

Research topics

  • Concello e Educación Social
  • Adiccións e Avaliacións de Programas
  • Avaliación de Programas