Membiela Iglesia

Senior Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 15
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 203
membiela@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01301 | Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01107 | Educación de adultos

2nd term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I
O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

 

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • Ensino das ciencias
  • Docencia universitaria
  • Educacion ambiental