Martín Gulias

Associate Lecturer

Area of Didactics of Plastic Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 142
martingulias@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01502 | Didáctica da expresión plástica e visual

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01906 | Obradoiro de creatividade artística

 

Research

Research topics

  • Creatividade e expresión plástica