Brea Castro

Associate Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 11
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 123
millan@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01701 | Educación e animación sociolaboral
O05G130V01703 | Intervención socioeducativa no ámbito familiar

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01205 | Educación: Pedagoxía social

 

Research

Research topics

  • Lecer, Cultura e desenvolvemento comunitario
  • Educación social e lecer. Acción comunitaria e procesos de empoderamento
  • Emprego didáctico das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC´s) coa mocidade