Meleiro Vázquez

Associate Lecturer

Area of Civil Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio xurídiico-empresarial
Planta 4, Despacho 42
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 856
mmeleiro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01401 | Dereito: Dereito e traballo social