Vázquez Vázquez

Associate Lecturer

Area of Psychobiology
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 10
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 278
mvazquezv@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01902 | Intervención en saúde e educación social

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01908 | Xerontoloxía e educación social

Grao en Traballo Social

O05G220V01910 | Xeriatría para traballadores/as sociais
O05G220V01405 | Saúde, dependencia e vulnerabilidade

 

Tutorials

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • Xeriatría e xerontoloxía sociosanitaria
  • Persoas maiores, avellentamento e sociedade
  • Demencias: epidemioloxía e coidados