Fernández Carballo-Calero

Senior Lecturer

Area of English Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta S1, Despacho 19
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 303
victoria@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01507 | Lingua inglesa e a súa didáctica

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01934 | Lingua estranxeira a través das novas tecnoloxías: Inglés

Grao en Traballo Social

O05G220V01902 | Inglés para traballadores/as sociais

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research topics

  • Aprendizaxe de linguas a través das Novas Tecnoloxías
  • Ensino de linguas a través das Novas Tecnoloxías