Carrera Fernández

Senior Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 139
mavicarrera@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01102 | Educación: Teoría e historia da educación (coordinator)

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01108 | Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01907 | Educación intercultural e para a paz
O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I
O05G130V01801 | Prácticas externas: Practicum II

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Saúde, Sexualidade e Xénero

Research topics

  • Educación para a igualdade e a promoción da diversidade sexual
  • Convivencia escolar e bullying
  • Educación Intercultural e para a Paz