Fernández González

Associate Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 14
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 153
ofoe-to@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01701 | Educación e animación sociolaboral

2nd term

 

Research

Research topics

  • Animación sociolaboral
  • Inserción sociolaboral
  • Itinerarios personalizados de inserción