Díaz Pereira

Senior Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 14
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 187
pinod@uvigo.es

Short CV

Profesora Titular da Universidade de Vigo desde o ano 2003 é doutora en Psicoloxía pola UNED. Imparte docencia de Aprendizaxe e Desenvolvemento motor na Facultade de Ciencias da Educación de Ourense. Actualmente é Vicedecana de Titulacións e coordinadora do Master en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en contextos educativos. Primeiro como deportista de alto nivel, e actualmente como psicóloga, colabora con diferentes universidades e federacións deportivas na formación de técnicos e no apoio psicolóxico a deportistas. Entre as súas liñas de investigación destaca o estudo do estrés e o seu impacto na saúde e o rendemento en diferentes contextos profesionais, especialmente en deportistas e intérpretes artísticos. Actualmente traballa no terreo da creatividade e o pensamento diverxente como un recurso de gran impacto ante os novos retos sociais e educativos que caracterizan as sociedades actuais.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01301 | Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01202 | Medidas de atención á diversidade para persoas con altas capacidades
O05M138V01205 | Traballo de Fin de Máster

 

TFG topics

  • Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na etapa infantil (EI, EP)

Research

Research group

Didáctica especial 6: actividade física, expresión e creatividade

Research topics

  • Educación, Creatividade e Movemento
  • Avaliación do Desenvolvemento Motor
  • Variables psicolóxicas, saúde e rendemento en intérpretes artísticos