González Fontão

Senior Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 21
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 161
mpfontao@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01302 | Educación: Escola inclusiva e atención á diversidade
O05G110V01303 | Educación: Titoría e orientación coa familia
O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01908 | Aspectos didácticos e organizativos da educación especial
O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01202 | Medidas de atención á diversidade para persoas con altas capacidades

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research topics

  • Atención á diversidade
  • Altas capacidades
  • Titoria e Orientación