García Señorán

Senior Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 180
msenoran@uvigo.es

Short CV

Profesora Titular de Universidade e Decana da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo. Imparte docencia de Grao en Maxisterio e varios másteres, ademais forma parte do programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento. Forma parte do grupo de investigación Hi9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos e as dificultades de aprendizaxe, contando con abundantes artigos en revistas indexadas. Posúe 1 sexenio de investigación e 4 quinquenios docentes.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01991 | Traballo de Fin de Grao

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01201 | Dificultades de Aprendizaxe na Escritura e no Cálculo
O05M053V01204 | Autorregulación e Dificultades de Aprendizaxe
O05M053V01207 | Traballo de Fin de Máster

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01203 | Medidas de atención á diversidade para alumnas/os con necesidades educativas

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 9:30 to 14:30, Despacho 2-2-4; Despacho virtual 1052. Contrasinal de acceso do estudantado: DV_Mar_2020, Facultade de Educación e Traballo Social

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 9:30 to 14:30, Despacho 2-2-4; Despacho virtual 1052. Contrasinal de acceso do estudantado: DV_Mar_2020, Facultade de Educación e Traballo Social

TFG topics

  • Intervención para a mellora da aprendizaxe escolar en Educación Infantil (EI)

Research

Research group

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Research topics

  • Educación para a saúde. Prevención escolar das drogodependencias
  • Procesos cognitivo-motivacionais implicados na aprendizaxe escolar