Lameiras Fernández

Professor

Area of Personality, Evaluation and Psychological Treatment
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 8
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 121
lameiras@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01502 | Mediación en conflitos e situacións de violencia
O05G130V01912 | Sexualidade e saúde

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01108 | Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I
O05G130V01801 | Prácticas externas: Practicum II

 

Research

Research group

Saúde, Sexualidade e Xénero

Research topics

  • Sexualidade e saúde
  • Estudo da sexualidade con perspectiva de xénero
  • Identidades non heteronormativas, colectivo LGTBI