Valente Da Silva Couto

Lecturer

Area of Didactics of Mathematics
Department of Mathematics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 28
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 120
mvalente@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01304 | Matemáticas e a súa didáctica I

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01911 | Didáctica das matemáticas para a educación infantil

Grao en Educación Primaria

O05G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II
O05G120V01911 | Recursos para o ensino das matemáticas