Mociño González

Lecturer

Area of Didactics of Language and Literature
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 9
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 189
imocino@uvigo.es

Short CV

Doutora en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesora no Departamento de Didácticas Especiais, no que imparte materias da área da Didáctica da Lingua e da Literatura na Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense. Actualmente é Vicedecana e Coordinadora do Grao de Educación Infantil, imparte docencia no mestrado de Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos e forma parte de grupos e redes de investigación como EduAcción Patrimonial, Innovación Educativa (Innou), Rede Temática de Investigación As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano (LIXMI) e A LIX angloxermana e a súa tradución. Tamén é membro activo de colectivos como a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), a Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil Elos ou a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). As súas liñas de traballo céntranse no estudo da literatura infantil e xuvenil, a didáctica da lingua e a literatura e a adquisición dos hábitos lectores nas crianzas.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grao en Educación Primaria

O05G120V01501 | Didáctica da lingua e literatura: Galego

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01102 | Interculturalismo en contextos escolares
O05M138V01103 | Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grao en Educación Primaria

O05G120V01910 | Literatura infantil e xuvenil

 

Research

Research group

Literatura Infantil e Xuvenil Angloxermana e a súa Tradución

Research topics

  • Literatura galega
  • Literatura Infantil e Xuvenil
  • Historiografía, Literatura comparada