Llantada Díaz

Lecturer

Area of English Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 5
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 174
fanny.llantada@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01501 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01938 | Lingua estranxeira a través da literatura infantil ou xuvenil: Inglés
O05G110V01940 | Didáctica da lingua estranxeira: Inglés
O05G110V01406 | Idioma estranxeiro I: Inglés

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 10:30 to 12:30, Despacho E/5-3, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
– Wednesday: from 9:30 to 10:30, Pavillon 1. Seminario de Ingles, Facultade de Educación e Traballo Social

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 10:00 to 13:00, Despacho E/5-3, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.