De Jesús Rodríguez

Associate Lecturer

Area of Social Psychology
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 10
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 222
elenadejesus@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01303 | Psicoloxía: Psicoloxía social

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01101 | Interculturalismo en entornos socio-educativos

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01402 | Habilidades sociais e de comunicación do traballo social

 

Research

Research topics

  • Adolescentes e drogas
  • Educación, xénero e igualdade