Castro Pais

Associate Lecturer

Area of Research and Diagnosis Methods for Education
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 229
maria.dolores.castro.pais@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01104 | Metodoloxía de investigación socioeducativa
O05G130V01303 | Diagnóstico e análise de necesidades socioeducativas

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.