Perdiz Álvarez

Associate Lecturer

Area of Social Work and Social Services
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 30
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 234
mcperdiz@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01701 | Prácticas externas: Practicum

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01104 | Desenvolvemento comunitario

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01204 | Epistemoloxía do traballo social

 

Research

Research topics

  • Muller, sexualidade e reproducción
  • Servizos sociais