Ricoy Lorenzo

Senior Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 27
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 065
cricoy@uvigo.es

Short CV

Doutora en CC. da Educación pola UNED en 2001, con Premio Extraordinario; e Profesora Titular de Universidade na área de Didáctica e Organización Escolar, Facultade de Educación e Traballo Social, Universidade de Vigo. Imparte docencia en titulacións de Grao, Máster e no Programa de Doutoramento en CC. da Educación e do Comportamento. Ten participado en múltiples congresos e proxectos de investigación nacionais e internacionais, así como realizado diversas estancias de investigación en España e no estranxeiro. A súas liñas de investigación céntranse na: aplicación das TIC a educación, metodoloxías e recursos innovadores, formación docente, Educación para o tempo libre, etc. Ten publicado libros e múltiples capítulos, así como máis dun centenar de artigos en revistas indexadas, moitos deles en JCR e SJR, Scopus. Foi Vicedecana da Facultade de Educación e Traballo Social e responsable de Calidade, de 2014 a 2020. É coordinadora no campus de Ourense do Máster de Profesorado de Secundaria. Coordina o Grupo de Investigación Contextos Educativos y Socioeducativos, HI14. Conta con 3 sexenios de investigación e 4 quinquenios docentes.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01105 | Recursos tecnolóxicos en educación social

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01107 | Educación de adultos

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I
O05G130V01801 | Prácticas externas: Practicum II

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

TFG topics

  • Aplicación das TIC na Educación Social (ES)

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • TICs aplicadas a educación
  • TICs e xénero
  • Deseño, desenvolvemento e avaliación de programas