Sánchez Roura

Associate Lecturer

Area of Social Work and Social Services
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 266
begona.sanchez.roura@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01504 | Proceso de planificación en traballo social

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01908 | Traballo social na incorporación social
O05G220V01405 | Saúde, dependencia e vulnerabilidade