Isorna Folgar

Lecturer

Area of Personality, Evaluation and Psychological Treatment
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 11
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 223
isorna.catoira@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01702 | Intervención socioeducativa nas condutas aditivas

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01404 | Habilidades sociais en educación social

 

Research

Research group

Legal Psichology

Research topics

  • Prevención de drogodependencias e conductas adictivas
  • Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividade (TDAH)
  • Psicoloxía Deportiva