Fernández Vázquez

Lecturer

Area of Didactics of Language and Literature
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 5
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 293
maria.mar.fernandez.vazquez@uvigo.es

Short CV

Profesora Contratada Interina na Universidade de Vigo. Doutora en Estudos da Literatura e da Cultura, Licenciada en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Románica e Diplomada en Estudos Avanzados pola Universidade de Santiago de Compostela. Imparte docencia nos graos de Educación Primaria e de Educación Infantil. Colaboradora en proxectos do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, do ICE da USC e do grupo de investigación LITER21 da USC. Os seus ámbitos de investigación son a Literatura Infantil e Xuvenil galega e castelá, a Literatura de adultos galega e castelá e as colaboracións en prensa de autores clásicos contemporáneos. As súas liñas de investigación atenden os autores clásicos contemporáneos (Valle Inclán, Cela e Carlos Casares), autoras e autores galardoados con premios destacados, e novas voces literarias. Estas figuras son estudadas desde a teoría literaria, o comparatismo, a crítica literaria, a historiografía literaria, a educación literaria e artística, as lecturas visuais e textuais, os paratextos e a recepción.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01506 | Didáctica da lingua e literatura: Español

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01404 | Didáctica da lingua e a literatura infantil

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 11:00 to 12:30, Pavillón 1, andar 2º, despacho 5, Facultade de Educación e Traballo Social
– Tuesday: from 11:00 to 12:30, Pavillón 1, 2º andar, despacho 5, Facultade de Educación e Traballo Social
– Thursday: from 10:30 to 11:30, Pavillón 1, 2º andar, despacho 5, Facultade de Educación e Traballo Social

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 10:00 to 14:00, Pavillón 1, 2º andar, despacho 5, Facultade de Educación e Traballo Social

Research