Nogueiras Mascareñas

Associate Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 132
lnogueiras@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01503 | Programas de animación sociocultural
O05G130V01103 | Educación: Teorías e institucións educativas

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01903 | Pedagoxía social para traballo social

 

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • Educación, territorio e desenvolvemento comunitario
  • Convivencia e conflito escolar