Grande Seara

Associate Lecturer

Area of Didactics of Social Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 294
jgrande@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01910 | Didáctica da relixión católica

Grao en Educación Primaria

O05G120V01908 | Introdución ao feito relixioso e ao cristián