Sepúlveda Gradín

Associate Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 195
jsepulveda@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01301 | Psicoloxía: Desenvolvemento humano no ciclo vital

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01402 | Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research topics

  • Atención á diversidade
  • Desenvolvemento e avaliación de programas de aprendizaxe
  • Avaliación da calidade en institucións educativas