Rodríguez Rodríguez

Associate Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 289
juanluisrr@uvigo.es

Short CV

Profesor Asociado que compaxina o seu labor como Orientador Educativo nas etapas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Imparte docencia no Grao en Educación Infantil e en varios estudos de posgrao desta universidade. Forma parte do grupo de investigación HI9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos, atención á diversidade e orientación educativa.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01104 | Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos

2nd term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01205 | Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01203 | Medidas de atención á diversidade para alumnas/os con necesidades educativas

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Research topics

  • Orientación educativa e acción titorial
  • Atención á diversidade
  • Avaliación de procesos cognitivos