Domínguez Alonso

Associate Lecturer

Area of Methodology of Behaviour Sciences
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 302
jdalonso@uvigo.es

Short CV

Profesor Doutor Asociado da Universidade de Vigo. Imparte docencia en Estatística aplicada ás Ciencias Sociais e Métodos e Técnicas de Investigación Social no Grao en Traballo Social na Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense. Forma parte do grupo de investigación GIES-10 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas coa atención á diversidade, conflito e violencia escolar, educación e saúde xeral, contando con numerosos artigos en revistas de recoñecido prestixio nacional e internacional. Posúe acreditación de Profesor Titular de Universidade na rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas pola ANECA.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social

 

Tutorials

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Educación, Actividade Física e Saúde (GIES)

Research topics

  • Atención á diversidade en educación
  • Violencia escolar
  • Inclusión e exclusión social