Fernández Simo

Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 20
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 182
jesfernandez@uvigo.gal

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01703 | Intervención socioeducativa no ámbito familiar

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01101 | Interculturalismo en entornos socio-educativos

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01204 | Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación

 

Research

Research topics

  • Acción socioeducativa con infancia, adolescencia e mocidade
  • Estratexia socioeducativa con persoas en difiicultade social
  • Calidade e acompañamento socioeducativo