Hervés Estévez

Lecturer

Area of Didactics of Mathematics
Department of Mathematics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Edificio de Facultades
Pavillón 2, Planta Baixo, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988387306
javiherves@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil

Grao en Educación Primaria

O05G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II