González de Rivera Outomuro

Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta soto, Despacho 11-13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 287
javierderivera@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01105 | Socioloxía: Socioloxía da educación

Grao en Educación Primaria

O05G120V01105 | Socioloxía: Socioloxía da educación

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01302 | Socioloxía: Socioloxía da educación

2nd term

 

Research