Blanco Sierra

Senior Lecturer

Area of Didactics of Plastic Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 8
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 202
jsierra@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01906 | Obradoiro de creatividade artística

Grao en Educación Primaria

O05G120V01401 | Didáctica das artes plásticas e visuais
O05G120V01902 | Educación artística
O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

 

TFG topics

  • A imaxe (como modo de coñecemento)
  • Utopias visuais
  • Utopias visuais

Research

Research group

Didáctica especial 6: actividade física, expresión e creatividade

Research topics

  • Linguaxe visual
  • Escultura pública
  • Procesos, procedementos e produción artística