Pintos Pérez

Lecturer

Area of Constitutional Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio xurídico-empresarial
Planta 5, Despacho 58
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 828
jaimeantonio.pintos@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01401 | Dereito: Dereito e traballo social