Iglesias Salanova

Lecturer

Area of Personality, Evaluation and Psychological Treatment
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta soto, Despacho 10-12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 147
isabel.iglesias.salanova@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01502 | Mediación en conflitos e situacións de violencia
O05G130V01902 | Intervención en saúde e educación social

2nd term