Boán Fernández

Associate Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 8
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 327
pacoboan@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01301 | Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica

2nd term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01901 | Educación ambiental para o desenvolvemento
O05G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I

 

Research

Research topics

  • Bioloxía molecular e evolución de secuencias repetitivas de ADN
  • Recombinación xenética e estruturas especiais do ADN