Murcia Álvarez

Lecturer

Area of Social Work and Social Services
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
evelia.murcia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01504 | Proceso de planificación en traballo social

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01205 | Organización dos servizos sociais
O05G220V01604 | Traballo social grupal e comunitario