Salgado Rodríguez

Associate Lecturer

Area of Social Work and Social Services
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 266
evasalgadorguez@hotmail.com

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01105 | Introdución ao traballo social

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01905 | Traballo social e cooperación ao desenvolvemento
O05G220V01205 | Organización dos servizos sociais

 

Research

Research topics

  • Asistencia odontolóxica a enfermos/as da SIDA e portadores/as de VIH