Barreiros De la Torre

Associate Lecturer

Area of Social Psychology
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 10
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 147
dbarreiros@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01301 | Psicoloxía: Psicoloxía social

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01905 | Dinámica de grupos e intervención psicosocial comunitaria

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01201 | Calidade de vida das persoas con discapacidade