Casado Neira

Senior Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 29
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 134
dcneira@uvigo.es
Website

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01105 | Socioloxía: Socioloxía da educación
O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

 

TFG topics

  • Investigación social aplicada á educación (EI, EP)