Álvarez García

Lecturer

Area of Moral Philosophy
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 31
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 133
davidalvarez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01502 | Ética e traballo social

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01902 | Ética e deontoloxía profesional

Grao en Educación Primaria

O05G120V01903 | Ética e deontoloxía profesional

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.