Fernández Rodicio

Associate Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 26
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 135
cirodicio@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01501 | Intervención socioeducativa na infancia e adolescencia en situación de risco social

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01202 | Educación: Didáctica: Deseño e programación no ámbito socioeducativo

 

Research

Research group

Investigación Educativa

Research topics

  • Infancia e adolescencia en risco social
  • Intervención educativa en emocións
  • Recursos didácticos en educación