Figueroa Revilla

Senior Lecturer in University School

Area of English Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 3
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 295
revilla@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01406 | Idioma estranxeiro I: Inglés
O05G110V01932 | Idioma estranxeiro II: Inglés

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 16:30 to 18:30, Primeiro Pavillón, Despacho 2, 3, Facultade de Educación e Traballo Social
– Thursday: from 9:00 to 12:00, Primeiro Pavillón, Despacho 2, 3, Facultade de Educación e Traballo Social
– Friday: from 9:00 to 10:00, Primeiro Pavillón, Despacho 2, 3, Facultade de Educación e Traballo Social

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 16:30 to 18:30, Primeiro Pavillón, Despacho 2, 3, Facultade de Educación e Traballo Social
– Wednesday: from 11:00 to 13:00, Primeiro Pavillón, Despacho 2, 3, Facultade de Educación e Traballo Social
– Thursday: from 11:00 to 13:00, Primeiro Pavillón, Despacho 2, 3, Facultade de Educación e Traballo Social

Research

Research topics

  • Lexicografía especializada