González Fernández

Senior Lecturer

Area of Basic Psychology
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 19
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 110
aglez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01909 | Discapacidade e educación social

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01403 | Estratexías de aprendizaxe en contextos socioeducativos
O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I
O05G130V01801 | Prácticas externas: Practicum II

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01202 | Medidas de atención á diversidade para persoas con altas capacidades

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Research group

Saúde, Sexualidade e Xénero

Research topics

  • Motivación
  • Estratexias de aprendizaxe
  • Emocións