Quiroga Carrillo

Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

anais.quiroga@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01102 | Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil
O05G110V01103 | Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01203 | Educación: Organización do centro escolar