Garriga Domínguez

Senior Lecturer

Area of Philosophy of Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio xurídico-empresarial
Planta 4, Despacho 26
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 834
agarriga@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01201 | Dereito: Fundamentos xurídicos