Méndez Fernández

Senior Lecturer in University School

Area of Social Work and Social Services
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 30
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 149
anabel@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01302 | Conceptos, teorías e métodos en traballo social
O05G220V01701 | Prácticas externas: Practicum

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01991 | Traballo de Fin de Grao
O05G220V01601 | Habilidades, técnicas e instrumentos en traballo social

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Teoría Feminista

Research topics

  • Teoría Feminista
  • Teorías da Xustiza
  • Cidadanía, diferencia e exclusión social