Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 11
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
alicia.gonzalez.barreiro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01203 | Educación: Educación permanente
O05G130V01601 | Iniciación na práctica profesional