Saco Álvarez

Senior Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 27
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 265
adasa@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01501 | Estrutura social

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01603 | Socioloxía aplicada ao traballo social
O05G220V01991 | Traballo de Fin de Grao

 

Research

Research group

Observatorio de Gobernanza G3

Research topics

  • Cronobioloxía e epidemioloxía
  • Cambio social
  • Desenvolvemento rural