Barreira Arias

Associate Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 304
abarreira@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01405 | Intervención socioeducativa para a inclusión social

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Investigación Educativa

Research topics

  • Competencias profesionais e desenvolvemento profesional
  • Orientación e acción titorial; Convivencia escolar
  • Atención á diversidade; Altas Capacidades