Gómez Suárez

Senior Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 26
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 277
agueda@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01302 | Socioloxía: Socioloxía da educación

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01108 | Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza

2nd term

 

Research

Research group

Observatorio de Gobernanza G3

Research topics

  • Xénero
  • Etnicidade
  • Mobilizacións sociais